Palaa kategorian listaukseen

Palokuntatoiminta ennen palokunnan perustamista

Palokunta hevoskuljetuksin varustetuilla ajoneuvoilla noin vuonna 1920.

Palokuntaa yritetään perustaa

Varkaudessa ensimmäiset palokuntatoiminnan käynnistämisyritykset olivat 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Näiden aikana konepajalla valmistettiin muutamia käsivoimaruiskuja palokunnan sammutusvälineiksi. Vaikka palokuntatoiminta laantui perustamisyritysten jälkeen, olivat ruiskut käytössä eri tehtaan osastoilla: laivaveistämöllä, konepajalla ja sahalla. Näillä ruiskuilla työntekijät saivat useita paloja sammutettua. Laivaveistämöllä oli lisäksi kiinteä höyryllä toimiva mäntäpumppu kivisessä kattilahuoneessa, millä oli tulipaloja sammuttaessa tärkeä osuus.

Varkauden tehtaille ryhdyttiin hankkimaan sammutuskalustoa, vaikka palokuntaa ei vielä oltu saatu perustettua. Jo vuonna 1912 saatiin Varkauteen ensimmäinen kuljetettava höyryruisku vanhempien veivattavien ruiskujen lisäksi. Uuden höyryruiskun mukana tehtaille saatiin myös 300 metriä letkua ja hevosvetoiset kalustovaunut tikkailla. Samaan aikaan tehtaille ostettiin myös pienet kalustovaunut, joissa oli tikapuut ja muut tarvittavat välineet. Voima-aseman valmistuttua 1913 sinnekin asennettiin höyryllä käyvä kiinteä palopumppu.

Varkauden palokunnan huvitoimikunta työnjohtaja Hjalmar Helinin läksiäisissä kesällä 1917. Kuva on otettu kansankeittiön edustalla. Kuvassa eturivissä Hjalmar Helin neljäs oikealta. Hänet oli nimetty johtamaan sammutustyötä ensimmäisen höyryruiskun hankinnan yhteydessä 1912. Varkauden ensimmäinen palopäällikkö Emil Rif Hjalmar Helinin vieressä kolmas oikealta.

Warkauden Tehtaan Vapaaehtoinen Sammutus- ja Korjauskunta

Ensimmäinen palokunnan perustamisyritys tapahtui vuonna 1895 kun perustettiin Warkauden Tehtaan Vapaaehtoinen Sammutus- ja Korjauskunta. Toiminnassa mukana oli parikymmentä miestä. Laivaveistämön insinööri Janne Ljundberg toimi palokunnan alkuunpanijana ja hänen muutettua paikkakunnalta toiminta tyrehtyi. Toimintaa ei ehtinyt olla muutamaa harjoitusta lukuun ottamatta. Säännöt palokuntaan ehdittiin kuitenkin kirjoittaa.

Toinen palokunnan perustamisyritys oli vuonna 1901 jälleen laivaveistämön insinöörin toimesta, kun Karl Blomqvistin johdolla pidettiin harjoituksia. Tämäkin yritys raukesi jonkin ajan kuluttua.

Otteita Sammutus- ja korjauskunnan säännöistä: