Palaa kategorian listaukseen

Sopimuspalokunnasta kaupungin palotoimeen

Varkauden palotoimen luovutustilaisuus Varkauden tehtaitten tehdaspalokunnalta Varkauden kaupungille 1.1.1967. Kaupungin ja Tehdaspalokunnan päällystöt, vasemmalta palomestari P. Uurasmaa, palomestari H. Koski ja palopäällikkö P. Turunen kaupungin palolaitokselta ja Tehtaan palokunnan palopäällikkö Raimo Rautiainen. Ennen siirtoa A. Ahlström Oy vastasi koko Varkauden kaupungin palotoimesta.

Varkauden tehtaat luopuu kunnallisista toimistaan

A. Ahlström Oy vastasi koko Varkauden kaupungin palotoimesta. Kauppala ja Varkauden muututtua kaupungiksi, kaupunki teki palotoimenhoitosopimuksen yhtiön kanssa, jossa sovittiin että tehdaspalokunta hoitaa palotoimen. Varkauden ja A. Ahlström Oy:n sopimus uusittiin 1946 ja 1955 ja sen mukaisesti palotoimenhoito järjestettiin.

Varkauden tehtaat oli vastannut kaikista kunnallisista toimista, ennen Varkauden kunnallista itsenäistymistä 1929. Tästä historiasta johtuen, A. Ahlström Oy vastasi myös palotoimesta. 1900-luvun puolivälin tienoilla A. Ahlström Oy oli halukas luopumaan kunnallisiin vastuisiin kuuluvista toimista ja alkoi pikkuhiljaa siirtää niitä toiminto kerrallaan kauppalalle ja sittemmin kaupungille.

Palokunta siirtyy kaupungille

A. Ahlström Oy ilmaisi halunsa kunnallistaa myös palotoimi 21.5.1965. Tehtaan pyrkimys oli siirtää palotoimi kaupungin vastuulle jo 1.1.1966, mutta siirto toteutui vasta vuotta myöhemmin 1.1.1967, jolloin kaupunki ehti luoda oman palokuntatoimen organisaation. Tämä tarkoitti ensimmäiseksi sitä, että kaupungille palkattiin palopäällikkö. Kaupungin ensimmäiseksi palopäälliköksi valittiin Paavo Turunen, joka oli toiminut teknikkona Tehdaspalokunnassa vuodesta 1959 ja suorittanut valtion palokoulussa palopäällystötutkinnon 1964. Paavo Turusen jäätyä eläkkeelle 1974 virkaa ryhtyi hoitamaan Matti Talasniemi.

Palotoimen tehtailta kaupungille siirtymisen myötä, siirtyivät myös lähes kaikki palomiehet A. Ahlström Oy:n palveluksesta Varkauden kaupungin palkkalistoille. Tehdaspalokuntaan jäi vain neljä miestä ja lisäksi neljä muuta siirtyivät A. Ahlström Oy:n sisällä muihin tehtäviin. Kaupungille siirtyi näin 30 työntekijää: palopäällikkö, kaksi palomestaria, kolme palokersanttia, kolme palokorpraalia, viisitoista palomiestä, neljä hälytinpäivystäjää, konehuoltaja ja siivooja.