Palaa kategorian listaukseen

Tehdassuojelun ja tehdaspalokunnan tehtävät

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Varkauden palopäällikkö Jukka Tengvall ja tehdassuojelun päällikkö Hannu Koistinen johtamassa vetyperoksidivuotoharjoitusta vuonna 2006.

Tehdassuojelua kehitetään

Varkauden tehtaiden suojelutoimintaa alettiin kehittää tarpeesta. Vuonna 1976 tapahtuneen paperitehtaan varaston tuhopolton jälkeisinä vuosina Varkauden tehtaan tehdassuojeluun, vartiointiin ja tehdaspalokuntatoimintaan tehtiin merkittäviä parantavia uudistuksia. Tehdasalueen vartiointia tehostettiin mm. aitaamalla koko tehdasalue sekä hankittiin kamera- ja kulunvalvontalaitteita.

Tehdassuojeluun perustettiin suojeluvalvontayksikkö joka toimi ympärivuorokautisesti alue- ja kohdevalvonnan kenttäyksikkönä sekä palokuntaa avustavana ensiyksikkönä. Myös vartioston henkilökuntaa ja tekniikkaa lisättiin.

Kemikaalionnettomuuksien torjunta

Kun tehtaalla alettiin käyttää paperinvalmistuksessa sellun valkaisukemikaaleina klooria ja rikkidioksidia, hankittiin Tehtaan palokunnalle erikoiskalustoa kemikaalintorjuntaan. Tehdassuojelu ja tehtaan palokunta erikoistuivat mm. kemikaalionnettomuuksien torjuntaan sekä niihin liittyviin vahinkoihin.

Tehdassuojelu alkoi erikoistua painokkaammin suojelu- ja turvalaitteiden ennakkohuoltoon sekä riskienhallintaan. Kaksituhatta luvun alkupuolella tehdassuojelu muuttui turvallisuuspalveluksi ja riskienhallintaan liittyvää erikoistumista on lisätty koko ajan uusien teollisuusprosessien mukaan.

Tehdassuojelun vuosituhannen vaihteessa Y2K-ongelmien varalta valvonut joukko.

Tehdassuojelun tehtäviin kuuluu myös tehtaan muun henkilöstön sekä projektityöntekijöiden koulutus.

Tehdaspalokunnan työt teollisuuslaitoksessa ovat vaativia ja ammattitaitoa vaativia. Tehdaspalokuntalainen laskeutumassa työtehtävässä voimalaitoksella 6.3.2013
Tehtaan tuotantohenkilöstön alkusammutusharjoitukset 2010.
Tehtaan palokunnan sammutusmiesten pumppuharjoitus Pirtinniemen rannalla konepajalla.

Yhteistyö Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Stora Enson suojelun välillä on avainasemassa. Palaveria pitämässä riskienhallinnasta ja pelastustoiminnasta Varkauden toimialueen palopäällikkö Jukka Tengvall, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Erkki Asikainen ja Stora Enson Varkauden tehtaan suojelu- ja palopäällikkö Hannu Koistinen 22.2.2017