Palaa kategorian listaukseen

Pelastuslaitoksen tehtäväkenttä laajenee

Tulipalo 10.9.2005

Lait lisäävät vastuualueita

Tulipalojen ehkäisy oli korostunut jo vuosien 1933 ja 1960 laeissa. Jo vuoden 1960 palolaki oli velvoittanut laatimaan metsäpalojen varalta kulontorjuntasuunnitelmat. Uutena vuoden 1975 laissa vaadittiin hälytys- ja viestisuunnitelmat sekä öljyvahinkojen ja vaarallisten aineiden torjuntasuunnitelmat. 

Liikenneonnettomuus 7.5.2005

Palo- ja pelastustoimi yhdistyvät

Pelastustoimi liitettiin palotoimeen vuoden 1975 laissa palo- ja pelastustoimesta ja tuli näin kuntien hoidettavaksi. Kuntien vastuulle tulivat kaikki pelastustehtävät, paitsi ne, joista oli säädetty muulla lailla kuten meripelastus tai ilmailun pelastuspalvelu. Palo- ja pelastustoimen vastuulle tulivat siten räjähdysonnettomuudet, öljyvahingot, sortumat, liikenneonnettomuudet, kaasu- ja nestevuodot, tulvat, rankkasateet ja muut luonnononnettomuudet. Vuonna 1999 laissa palo- ja pelastustoiminnan kenttää laajennettiin vielä lisää kun laki liitti väestönsuojelunkin pelastustoimen tehtäviin.

Pelastuslaitoksen tehtäviin ei kuulu pelkkä tulipalojen sammutus, myös jälkivahinkojen esto kuivauksen ja tuuletuksen muodossa kuuluu tehtäviin. Sammutusvesien lastausta 1980-luvulla.

Erilaisia tehtäviä

Palotoimen laajeneminen pelastustoimeksi on aiheuttanut sen että kalusto ja varusteet ovat nykypäivänä hyvin paljon monimuotoisempaa kuin palokunnan alkuaikoina. Palokunnalla on hoidettavana varsin laaja tehtäväkenttä hyvinkin erilaisine tehtävineen.

Pelastuslaitokselle kuuluu myös myrskytuhojen korjaaminen, tässä puun katkennutta latvaa irrotetaan puomitikasauton avulla vuonna 2010.
Suolahappovuodon eristäminen tehtaalla vuonna 2004
Eläinpelastustehtävä 16.7.2009
Koivulan tulipalo 12.5.2006
Rekkapalo 25.11.2013
Toki palokunta yhä sammuttaa tulipalojakin, sammutustauolla vuonna 2004