Palaa kategorian listaukseen

Varkauden vapaaehtoinen nuorisopalokunta ry

Köyden pujottelua laskeutumisharjoitusta varten

Nuorisopalokunta

Nuorisopalokunta on perustettu Varkauteen vuonna 1988. Nuorisopalokunnan toiminnan tarkoituksena on koota yhteen 7 - 18-vuotiaita poikia ja tyttöjä harjaantumaan palo- ja pelastusharrastustoiminnassa sekä auttaa nuoria kehittymään vastuuntuntoisiksi itseään ja muita arvostaviksi kansalaisiksi.  

Nuorisopalokunta on itsenäinen yhdistys, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, niin koulutuksen kuin toiminnan rahoituksenkin suhteen. Kouluttajina toimii pääsääntöisesti entisiä nuoriso-osastolaisia, jotka ovat 18-vuotta täytettyään jääneet toimintaan mukaan. Toiminnan rahoituksesta vastaa aktiivinen nuorten, vanhempien ja palokunnan tukihenkilöiden verkosto. Toimintaa rahoitetaan pääasiassa järjestämällä talkootoimintaa ja hakemalla avustuksia. 

Nuorisopalokunnan kalustoa

Stora Enson tehdaspalokunta lainaa lisäkalustoa tarvittaessa ja Pohjois-Savon pelastuslaitos antaa tilojaan käyttöön.

Toimintaan osallistuu tällä hetkellä parikymmentä nuorta ja kouluttajia on seitsemän. Kaikki kouluttajat ovat tehdaspalokunnan toiminnassa mukana, johon myös nuorisopalokuntalaiset voivat siirtyä 18 vuotta täytettyään.

Moottoriruiskujen käytön harjoittelua Viltinrannassa